poskytovateĽ internetu

  • RÝchlost aŽ 20Mb/s
  • MesaČne uŽ od 9€
  • Zavedenie uŽ od 1€

Dokumenty

Cenník
Všeobecné podmienky poskytovania verejnej telekomunikačnej služby
[PDF]
[PDF]